Inocybe acutella (Vláknice mokřadní)

Syn.: Inocybe acuta s. auct.

Drobná vláknice rostoucí na podmáčených stanovištích v mykorhize s vrbami. Interpretace druhů Inocybe acutella, Inocybe acuta a Inocybe striata se liší mezi autory. Druh je uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR (DD - druh nedostatečně známým rozšířením) a chráněný vyhláškou MŽP 395/1992 (kriticky ohrožený druh).

Inocybe acutella

Inocybe acutella NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb, sub Salix, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe acutella

Inocybe acutella NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb, sub Salix, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová