Entoloma lividoalbum (Závojenka olovověbílá)

Roztroušeně až místy hojně se vyskytující závojenka rostoucí od pozdního léta do podzimu v listnatých lesích a parcích zejm. pod duby na kyselých i bazických, převážně těžkých jílovitých půdách. Moučný pach a chuť. Jedovatá!

 

Entoloma lividoalbum

Entoloma lividoalbum Lipová u Brodců, teplomilná bazifilní doubrava, sub Quercus, 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová