Xerula melanotricha (Slizečka chlupatá)

Vzácná houba rostoucí v bučinách, častěji na úživných půdách a ve spojení s jedlí. Plodnice často rostou zdánlivě ze země, ve skutečnosti však bývá dlouze kořenující třeň připojen k tlejícímu dřevu. Nápadná tmavými a dlouhými chloupky, čímž se liší od rezavě chlupaté slizečky dlouhonohé (Xerula pudens) rostoucí spíše v nižších polohách pod duby a habry. V bučinách na vápnitém podkladě roste též v ČR velmi vzácná slizečka černá (Xerula caussei), která je tmavá a má bezbarvé, pod mikroskopem tenkostěnné chlupy. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN a je zároveň i zvláště chráněným druhem podle vyhlášky MŽP 395/1992 (v kategorii kriticky ohrožený druh).

 

Xerula melanotricha

Xerula melanotricha NPR Ve Studeném, květnatá bučina, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Xerula melanotricha<

Xerula melanotricha (datail třeně) NPR Ve Studeném, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová