Cortinarius (Tel.) hinnuleus s. l. (Pavučinec kolouší)

Hojný pavučinec (či spíše skupina druhů) z podrodu telamonka (Telamonia) vyskytující se od pozdního léta do podzimu pod listnáči, častěji na těžších jílovitých půdách. Význačný silně hygrofánním kloboukem, řídkými lupeny, zemitým pachem a široce obvejčitými až široce elitpckými, hrubě ornamentovanými výtrusy (7.25-8 x 5.25-6 μm). Různě interpretovaný taxon, zde ve smyslu severských autorů.

 

Cortinarius hinnuleus

Cortinarius hinnuleus Těchlovice, květnatá bučina, sub Fagus, 7.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius hinnuleus

Cortinarius hinnuleus dubohabřina, sub Corylus, Tilia, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius hinnuleus

Cortinarius hinnuleus (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 7.9.2017, (c) Lucie Zíbarová