Leucoagaricus sericifer f. sericatellus (Bedla hedvábitá)

Syn.: Leucoagaricus sericatellus, Sericeomyces sericatellus

Vzácnější bedla vyskytující se v listnatých lesích, spíše na humózních, živinami bohatších půdách v nižších a teplejších polohách. Význačný takřka bílými plodnicemi (pouze ve středu může být klobouk mírně zbarvený), které při manipulaci či stářím hnědnou a mikroznaky. Několik velmi podobných taxonů, které lze spolehlivě rozlišit pouze mikroskopicky. Forma sericatellus se od typické (f. sericifer) odlišuje bisporickými bazidiemi.

 

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, sub Carpinus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus Obírka, suťový les, lesní cesta, sub Tilia, Acer, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, sub Tilia, Acer, Picea, Abies, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus

Leucoagaricus sericifer f. sericatellus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, sub Carpinus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová