Inocybe rennyi (Vláknice)

Vcelku ničím nevýrazná vláknice rostoucí na chudých, kyselých půdách pod jehličnany. Pach slabě spermatický. Třeň ojíněný jen na apexu, na bázi bez hlízy.

 

Inocybe rennyi

Inocybe rennyi Mikulov v Krušných horách, mladá smrčina, okraj lesní cesty, 7.7.2007, (c) Lucie Zíbarová