Hebeloma laterinum (Slzivka zatvrdlá)

Syn.: Hebeloma edurum, H. fastibile, H. senescens

Jen místy hojná slzivka rostoucí od pozdního léta do podzimu pod listnáči a jehličnany na vápnitých půdách. Význačná kakaovým (nikoli vysloveně ředkvovým) pachem, tendencí třeně ke kořenování a tmavnutí od báze.

 

Hebeloma laterinum

Hebeloma laterinum Kovářská, Vápenka, opuštěný vápencový lom, sub Picea, 12.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma laterinum

Hebeloma laterinum PR Pučanka, bor na vápenci, sub Pinus, Fagus, 9.10.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma laterinum

Hebeloma laterinum Konětopy, výsadba borovice černé, sub Pinus nigra, Quercus, 5.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma laterinum

Hebeloma laterinum PR Na Černčí, lesostepní bor, sub Pinus, Laburnum, 7.10.2019, (c) Lucie Zíbarová