Dermoloma cuneifolium (Čirůvečka klínolupenná)

Syn.: Dermoloma atrocinereum

Vzácnější druh rostoucí přvážně na otevřených, travnatých a nehnojených stanovištích či v sadech, porostech křovin či světlých lesích, převážně na vápnitém podkladě. Plodnice jsou velmi křehké. Nejčastěji nalézaný zástupce rodu v ČR od ostatních druhů (Dermoloma josserandii, D. pseudocuneifolium) se pozná neamyloidními sporami. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Dermoloma cuneifolium

Dermoloma cuneifolium Stradonice, krátkostébelný trávník v obci, 11.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Dermoloma cuneifolium

Dermoloma cuneifolium Vinařice, lemové společenstvo, sub Prunus, Swida, Cerasus, 19.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Dermoloma cuneifolium

Dermoloma cuneifolium Raná, starý sad, suchý trávník, 1.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Dermoloma cuneifolium

Dermoloma cuneifolium Raná, starý sad, suchý trávník, 1.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Dermoloma cuneifolium

Dermoloma cuneifolium NPR Oblík, suchý trávník, 26.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Dermoloma cuneifolium

Dermoloma cuneifolium NPR Oblík, suchý trávník, 26.10.2017, (c) Lucie Zíbarová