Lactarius evosmus (Ryzec jablečný)

Patrně vzácnější druh rostoucí pod listnáči (typicky různé druhy topolů, vč. osiky) na bazických substrátech. Mléko bělavé, vodnaté, bez barevných změn, velmi palčivé. Ovocná vůně (jablečný kompot?). Pravděpodobně dva krypické druhy - jeden pod topolem, druhý pod ostatními listnáči. Podobné druhy: ryzec pásovaný (Lactarius zonarius) má více kruhatý klobouk, často skvrnitý třeň a méně intenzivní vůni a r. krátkonohý (Lactariis acerrimus) se skvrnitým třeněm, anastomózovanými lupeny u třeně a mikroskopicky bisporickými bazidiemi. Oba zmíněné druhy rostou spíše pod jinými listnáči (zejm. duby). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Lactarius evosmus

Lactarius evosmus NPR Čtvrtě, nálet osiky, sub Populus tremula, Tilia, Quercus, 30.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius evosmus

Lactarius evosmus Chlum u Dobrušky, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, Caprinus, 1.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius evosmus

Lactarius evosmus Vinařice, vápnomilná bučina, sub Fagus, Picea, 19.9.2014, (c) Lucie Zíbarová