Clitopilus scyphoides var. scyphoides (Mechovka běloučká)

Houba na první pohled připomíná drobnější plodnice bílé strmělky (např. strmělku listomilnou - Clitocybe phyllophila), liší se však mikroskopicky silnostěnnými, podélně rýhovanými výtrusy. Patrně méně hojný druh, rostoucí mimo les v lučních biotopech či v listnatých lesích, především na vápnitých půdách. Bez výrazného pachu. Mechovka obecná (Clitopilus prunulus) je mnohem mohutnější a vyznačuje se intenzivní okurkově-moučnou vůní.

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Skalica (SK), trávník na vápenci, 18.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides NPR Čtvrtě, dubohabřina, silně rozložený kmen Quercus, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Sokolov, sub Carpinus, Pinus, 11.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Bílichov, vlhká smrčina na opuce, sub Picea, Fraxinus, Alnus, 26.9.2015, (c) Lucie Zíbarová