Clitocybe vibecina (Strmělka žlábkovitá)

Hojná strmělka rostoucí od pozdního léta do podzimu ve smíšených a jehličnatých lesích, nejčasteji v borech a smrčinách na kyselých, živinami chudých půdách. Význačná (okrurkově) moučným pachem, široce připojenými, nesbíhajícími lupeny, bílým výtrusným prachem a mikroskopicky poměrně velkými výtrusy.

 

Clitocybe vibecina

Clitocybe vibecina Břínkov, acidofilní bor, sub Pinus, 17.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe vibecina

Clitocybe vibecina NP Krkonoše, Krakonošova snídaně, horská smrčina, 22.9.2017, (c) Lucie Zíbarová