Entoloma turbidum (Závojenka buřičská)

Roztroušeně se vyskytující závojenka rostoucí pod smrky na kyselých, často podmáčených půdách, spíše ve vyšších polohách. Pach slabý, po posečené trávě.

Entoloma turbidum

Entoloma turbidum PP Prameniště Chomutovky, podmáčená smrčina, sub Picea, 10.9.2014, (c) Lucie Zíbarová