Naucoria bohemica (Kržatka česká)

Syn.: Alnicola bohemica

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od pozdního léta do podzimu pod různými listnatým dřevinami (tj. není jako většina zástupců rodu vázána na olše). Od podobných druhů se pozná mikroskopicky.

 

Naucoria bohemica

Naucoria bohemica NPR Zhejral, podmáčený porost křovitých vrb, sub Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Naucoria bohemica

Naucoria bohemica NPP Peklo, potoční luh, sub Corylus, Fraxinus, 29.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Naucoria bohemica

Naucoria bohemica Kyjov, okraj cesty, pod živým plotem, sub Symphoricarpos, Betula, Acer, 21.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Naucoria bohemica

Naucoria bohemica Domaslavické údolí, květnatá bučina, sub Fagus, 15.9.2014, (c) Lucie Zíbarová