Mycena alba (Helmovka bílá)

Vzácnější drobná helmovka rostoucí na kůře listnáčů po celý rok v chladnějším a vlhkém počasí. Výzančná bělavými plodnicemi, široce připojenými až mírně sbíhavými lupeny a mikroskopickými znaky. Podobná helmovka zimní (Mycena hiemalis) se liší úzce připojenými lupeny a mikroskopickými znaky (úzké divertikuly na hyfách pokožky klobouku). Helmovka přeútlá (Mycena tenerrima) roste taktéž často na kůře, líší se poprášenými plodnicemi s terčíkem na bázi. Další druhy se široce připojenými až sbíhavými lupeny na kůře stromů: helmovka koromilná (Mycena pseudocorticola), h. položená (Mycena supina) či h. korová (Mycena meliigena).

 

Mycena alba

Mycena alba NPR Šúr [SK], tvdý luh, opadlá kůra Quercus, 6.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena alba

Mycena alba PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, opadaná kůra Populus, 5.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena alba

Mycena alba NPR Šúr [SK], tvdý luh, opadlá kůra Quercus, 6.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena alba

Mycena alba PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, opadaná kůra Populus, 5.5.2015, (c) Lucie Zíbarová