Melanoleuca melaleuca (Tmavobělka obecná)

Syn.: Melanoleuca graminicola

Roztroušeně se vyskytující druh tmavolbělky rostoucí v listnatých i jehličnatých lesích, v opadu, na travnatých místech i při okraji cest. Od podobných druhů se pozná mikroskopicky absencí cheilo- a pleurocystid. Pojetí druhu se však mezi autory liší, zde je pojímán ve smyslu publikací ze severozápadní Evropy (Flora Agaricina Neerlandica, Funga Nordica).

 

Melanoleuca melaleuca

Melanoleuca melaleuca Břínkov, dubohabřina, sub Carpinus, Fagus, 30.10.2015, (c) Lucie Zíbarová