Lentinellus flabelliformis s. l. (Houžovec vějířovitý)

Syn.: Lentinellus omphalodes, ..

Lignikolní druh rostoucí na podzim na dřevě listnáčů, s oblibou jasanu. Taxonomicky problematická skupina, jejíž rozšíření v ČR není dostatečné známé (kategorie DD v Červeném seznamu).

Lentinellus flabelliformis

Lentinellus flabelliformis Korozluky, jasenina, větev Fraxinus, 2.1.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus flabelliformis

Lentinellus flabelliformis NPR Ve Studeném, suťový les, větev Acer pseudoplatanus, 28.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus flabelliformis

Lentinellus flabelliformis Hřivice, suťový les, větev Fagus, 3.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus flabelliformis

Lentinellus flabelliformis Dlouhý vrch, Tilio-Acerion, větev Fraxinus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová