Mycena crocata (Helmovka šafránová)

Roztroušeně místy hojně se vyskytující helmovka rostoucí od časného léta do podzimu v listnatých lesích v opadu a na větvičkách, hojná je v humózních bučinách a suťových lesích. Význačná tím, že při poranění roní šafránově oranžové mléko. Viz helmovka krvavá (Mycena sanguinolenta) a helmovka krvonohá (Mycena haematopus). Někdy mohou plodnice připomínat i špičku cibulovou (Mycetinis alliaceus), která roste na obdobných stanovištích, ale neroní mléko a má výrazný pach po česneku.

 

Mycena crocata

Mycena crocata Litvínov, Šumenské údolí, acidofilní bučina, hromada větví Fagus, 27.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena crocata

Mycena crocata Litvínov, Šumenské údolí, acidofilní bučina, hromada větví Fagus, 27.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena crocata

Mycena crocata PR Studený vrch, suťový les, sub Fagus, Acer, Picea, 3.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena crocata

Mycena crocata PR Dlouhý vrch, Tilio-Acerion, větvičky listnáče, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová