Hebeloma hygrophilum (Slzivka)

Nedávno popsaný druh rostoucí na vlhkých stanovištích, patrně hlavně pod vrbami. Význačná přítomností pavučinky (kortiny) a nízkým počtem lupenů dosahujících ke třeni (<40), mikroskopicky pak mandlovitými, slabě, ale zřetelně dextrinoidními, jemně ornamentovanými výtrusy, které jsou užší než 7 μm. Podobná slzivka vlhkomilná (Hebeloma nigellum) se odlišuje sporami širšími než 7 μm.

 

Hebeloma hygrophilum

Hebeloma hygrophilum PP Kutiny, podmáčený porost křovitých vrb, sub Salix, 19.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma hygrophilum

Hebeloma hygrophilum Okna, podmáčený porost křovitých vrb, sub Salix, 30.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma hygrophilum

Hebeloma hygrophilum PP Rašeliniště Bobovec, okraj rašeliniště, sub Salix, Betula, Pinus, 27.9.2019, (c) Lucie Zíbarová