Inocybe soluta (Vláknice hladká)

Roztroušeně se vyskytující vláknice rostoucí na chudých a kyselých půdách pod jehličnany. Význačná plstnatým, nešupinkatým kloboukem, přítomností pavučinky (kortiny) a neojíněným třeněm, mikroskopicky pak drobnými, často čtverhrannými sporami (6,5-8 x 5-6 μm) s tupými hrbolky a relativně tenkostěnnými hymeniálními cystidami se žlutou stěnou v roztoku KOH. Pach zatuchlý, spermatický.

 

Inocybe soluta

Inocybe soluta Krakonošova snídaně, horská papratková smrčina, sub Picea, 24.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe soluta

Inocybe soluta Stožec, Oslí cesta, kuturní smrčina, lesní cesta, sub Picea, Betula, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe soluta

Inocybe soluta Krakonošova snídaně, horská smrčina, sub Picea, 24.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe soluta

Inocybe soluta PP Tiské stěny, pískovcové skalní město, při bázi skály, sub Pinus, Betula, 9.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe soluta

Inocybe soluta (spory a pleurocystidy, 5% KOH, 1000x), 24.9.2016, (c) Lucie Zíbarová