Inocybe umbratica (Vláknice stinná)

Syn.: Inocybe commixta, Inocybe paludinella

Vzácnější vláknice rostoucí od léta do časného podzimu pod jehličnany, zejména ve smrčinách, na kyselých půdách. Význačná bělavými plodnicemi a celým ojíněným třeněm. Spory bradavčité (7.5- 9.5 x 5.5-7 μm), pleurocystidy silnostěnné, s krystalky. Viz vláknice zemní (Inocybe geophylla) či v. zardělá (Inocybe whitei) s neojíněným třeněm a výtrusy elipticko-mandlovitými, bez hrbolků.

 

Inocybe umbratica

Inocybe umbratica NPR Trčkov, kulturní smrčina, sub Picea, Alnus, 22.7.2016, (c) Lucie Zíbarová