Leucoagaricus wichanskyi (Bedla Wichanského)

Vzácná bedla rostoucí na písčitých a živinami bohatých až ruderalizovaných stanovištích v lese (často pod akáty) i mimo něj. Pach nevýrazný. Význačná robustními plodnicemi, rozšířenou bází třeně, často přítomností zbytků vela na klobouku, neměnnou či nanejvýše slabě žloutnoucí dužninou a mikroskopickými znaky: mandlovité dextrinoidní spory bez klíčního póru, absence přezek a relativně úzké cheilocystidy. Bedla Leucoagaricus sublittoralis by měla být štíhlejší, živěji zbarvená a se širšími cystidami. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Leucoagaricus wichanskyi

Leucoagaricus wichanskyi NPR Raná, stepní trávník, 1.11.2016, (c) Lucie Zíbarová