Galerina cerina var. cerina (Čepičatka)

Roztroušeně se vyskytující čepičatka rostoucí od léta do podzimu v mechu v listnatých i jehličnatých lesích i mimo les. Chuť slabě moučná. Od ostatních druhů se pozná zejména mikroskopickými znaky (relativně velké, jemně ornamentované a výrazně kalyptrátní spory, polymorfní cheilocystidy, absence pleurocystid, ..).

 

Galerina cerina

Galerina cerina PP V Hlubokém, dubohabřina, v mechu, sub Quercus, Carpinus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina cerina

Galerina cerina NP Šumava, Poledník, horská smrčina, silně zetlelý mechatý pařez Picea, 28.7.2017, (c) Lucie Zíbarová