Inocybe terrigena (Vláknice pozemní)

Vzácnější vláknice rostoucí pod jehličnany, na neutrálních až bazických půdách, často na místech s obnaženou minerální vrstvou. Význačná výrazně vyvinutým velem, které tvoří na třeni prsten a odstálé šupinky pod ním. Výtrusy eliptické, pleurocystidy chybí, cheilocystidy tenkostěnné, ±kyjovité. Vzhledem trochu připomíná některé šupinovky (Pholiota). Mnohem běžnější je vláknice potměchuťová (Inocybe dulcamara) má mnohem měně výrazně vyvinuté velum. Uvedená v Červeném seznamu v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Inocybe terrigena

Inocybe terrigena Sokolov, výsypka Antonín, sub Pinus, 18.10.2016, (c) Lucie Zíbarová