Hygrophorus russula (Štavnatka holubinková)

Mykorhizní druh rostoucí vzácně na podzim v teplejších oblastech pod listnáči (dub, buk, habr) na vápnitých podkladech. Viz šťavnatka načervenalá (Hygrophorus erubescens), která žloutne a roste pod jehličnany. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Hygrophorus russula

Hygrophorus russula NPR Pochválovská stráň, dubohabřina, sub Quercus, Fagus, Pinus, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophorus russula

Hygrophorus russula Hřivice, teplomilná doubrava, sub Quercus, 3.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophorus russula

Hygrophorus russula Hřivice, teplomilná doubrava, sub Quercus, 3.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophorus russula

Hygrophorus russula Eváň, Carpinion, sub Quercus, Carpinus, 7.9.2010, (c) Lucie Zíbarová