Hebeloma limbatum (Slzivka)

Málo známý druh slzivky rostoucí na podzim pod listnáči, zejm. duby na bazických půdách v teplejších oblastech. Význačná sytě zbarveným kloboukem časo se světlým okrajem, ředkvovým pachem a mikroskopickými znaky (cheilocystidy uprostřed zaškrcené, spory silněji dextrinoidní, středně bradavčité, maximálně 6.5 μm široké). Slzivka dutonohá (Hebeloma cavipes) má relativně delší spory (Q > 1.85).

 

Hebeloma limbatum

Hebeloma limbatum Pnětluky, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, 22.9.2014, (c) Lucie Zíbarová