Chlorophyllum rachodes (Bedla červenající)

Syn.: Macrolepiota rachodes, Macrolepiota "rhacodes"

Roztroušeně, místy hojně se vyskytující druh červenající bedly rostoucí od léta do podzimu v listnatých i jehličnatých lesích. Citlivějším jedincům může konzumace způsobit zažívací potíže. Bedla zahradní (Chlorophyllum brunneum) roste převážně na nitrofilních synantropních stanovištích, často svazčitě a má tenčí prsten a mohutnější hlízu na bázi třeně. Bedla šedohnědá (Chlorophyllum olivieri) je tmavší a má drobnější, koncentricky uspořádané šupiny. Viz bedla vysoká (Macrolepiota procera).

 

Chlorophyllum rachodes

Chlorophyllum rachodes Dymokury, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová