Inocybe appendiculata (Vláknice přívěskatá)

Patrně přehlížená vláknice rostoucí od léta do podzimu pod jehličnany (smrk, jedle, borovice), vz. i listnáči, obvykle ve vyšších polohách, spíše na živinami a bázemi bohatších půdách. Pach spermatický, zatuchlý až rybí. Spory mandlovité, pleurocystidy pyriformní, s apikálními krystalky, s jen mírně ztlustlou stěnou. Význačná neojíněným třeněm, bohatým velem přečnívajícím na okraji klobouku, které může rozpraskávat v trojúhelníkovité přívěsky a tvarem pleurocystid. Uvedená v Červeném seznamu makormycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Inocybe appendiculata

Inocybe appendiculata Kovářská, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, Larix, Sorbus, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová