Lepiota echinacea (Bedla oježená)

Syn.: Echinoderma echinaceum

Vzácnější bedla z okruhu bedly ostrošupinné (Lepiota aspera) rostoucí v jehličnatých, smíšených či listnatých lesích, parcích, podél cest, na ruderálních místech apod., zpravidla na živnami bohatších stanovištích. Bez prstenu, šupiny jehlancovité, až 2mm dlouhé a snadno oddělitelné. Viz bedla podobná (Lepiota perplexa).

 

Lepiota echinacea

Lepiota echinacea Dluhoště, Dálava, smrčina, okraj cesty, sub Picea, Salix, Betula, 5.10.2018, (c) Lucie Zíbarová