Melanophyllum eyrei (Bedla zelenolupenná)

Velmi vzácný druh bedly rostoucí pod listnatými stromy (habr, jasan) častěji na bazickém podloží. Pro své modrozelenné lupeny nezaměnitelný druh. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh.

Melanophyllum eyrei
Melanophyllum eyrei EVL Údolí Podbradeckého potoka, Fraxinetum, sub Fraxinus, Corylus, Carpinus, 18.8.2011, (c) Lucie Zíbarová