Entoloma juncinum (Závojenka sítinová)

Nenápadná závojenka z podrodu zvonovka (Nolanea) rostoucí roztroušeně pod listnáči na různých typech půd, často na vlhčích stanovištích. Význačná moučnou vůní, silně hygrofánním kloboukem, mikroskopicky pak isodiametrickými sporami a absencí cheilocystid. Viz hojná závojenka lesknoucí (Entoloma nitens) bez moučného pachu a obvykle i s blýskavými vlákny v pokožce klobouku. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Entoloma juncinum

Entoloma juncinum PP Vlásenický potok, potoční luh, silně rozložený kmen Alnus, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma juncinum

Entoloma juncinum PR U Spálené, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, Carpinus, 18.10.2019, (c) Lucie Zíbarová