Pluteus romellii (Štítovka Romellova)

Syn.: Pluteus lutescens

Hojný a poměrně proměnlivý druh štítovky, nicméně vždy dobře odlišitelný podle žlutého třeně. Roste na zetlelém dřevě listnáčů od pozdního jara do podzimu.

 

Pluteus romellii

Pluteus romellii Chlum u Radonic, výsadba listnáčů, větev Tilia, 30.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus romellii

Pluteus romellii Chocholná-Velčice [SK], potoční luh, větev Salix, 26.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus romellii

Pluteus romellii PR Opolenec, porost lísky na vápenci, kmínek Corylus avellana, 25.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus romellii

Pluteus romellii NPR Kněžičky, teplomilná dobrava, dřevní štěpka, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus romellii

Pluteus romellii NPR Čtvrtě, lesní prameniště, větev listnáče (Tilia?), 25.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus romellii

Pluteus romellii EVL Údolí Podbradeckého potoka, Alnenion glutinoso-incanae, zetlelý kmen Populus, 14.9.2011, (c) Lucie Zíbarová