Inocybe napipes (Vláknice tuřínonohá)

Hojná vláknice rostoucí od léta do podzimu na podmáčených stanovištích pod jehličnany, případně v kyselých bučinách. Nápadná tupým, ale výrazným hrbolem, vrostle vláknitým, často při okraji rozpraskávajícím kloboukem a hlízkou na bázi třeně. Od podobných druhů (obzvláště vláknice hnědé - Inocybe assimilata) se bezpečně pozná pouze mikroskopicky.

 

Inocybe napipes

Inocybe napipes Malonty, svahové prameniště, sub Picea, Alnus, 30.7.2011, (c) Lucie Zíbarová