Cortinarius (Tel.) parvannulatus (Pavučinec cedrový)

Roztroušeně se vyskytující druh pavučince rostoucí na podzim, zejména pod vrbami, často na narušených stanovištích. Nápadný výraznou vůní po cedrovém dřevě, rezavými barvami a často i výraznou prstencovitou zónou na třeni. Proměnlivý druh (či spíše komplex druhů?).

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PP V Hlubokém, porost náletových dřevin, lesní cesta, sub Salix caprea, Betula, 11.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PR Pískovna u Dračice, iniciální sukcesní stadium v pískovně, sub Salix, Betula, 26.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PR Pískovna u Dračice, iniciální sukcesní stadium v pískovně, sub Salix, Betula, 26.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, pobřežní porost křovitých vrb, sub Salix, 8.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny při břehu rybníka, sub Populus, Quercus, Salix, Betula, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová