Clitopilus cystidiatus (Mechovka šedá)

Málo známá houba z příbuzenstva hojné mechovky obecné (Clitopilus prunulus), od které se odlišuje zejména mikroskopicky a to přítomností prstovitých cheilocystid a inkrustovanými hyfami v pokožce klobouku. Pach moučný. Patrně se jedná o celkem běžný, avšak neodlišovaný druh.

 

Clitopilus cystidiatus

Clitopilus cystidiatus NPR Velký a Malý Tisý, acidofilní doubrava, sub Quercus, 16.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus cystidiatus

Clitopilus cystidiatus Hroznějovice, okraj louky, sub Quercus, Picea, 15.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus cystidiatus

Clitopilus cystidiatus Ústí nad Labem - Klíše, intravilán, sub Tilia, 23.7.2017, (c) Lucie Zíbarová