Inocybe asterospora (Vláknice hvězdovýtrusá)

Roztroušeně až místy hojně se vyskytující druh vláknice rostoucí od léta do podzimu pod listnáči na úživnější půdě. Nápadná odsazenou hlízou na bázi třeně, třeněm ojíněným po celé délce a výtrusy s výraznými, kónickými a pravidelnými bradavkami.

 

Inocybe asterospora

Inocybe asterospora NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, sub Fagus, 23.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe asterospora

Inocybe asterospora NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, sub Quercus, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe asterospora

Inocybe asterospora Domoušice, dubohabřina, sub Pinus, Quercus, 27.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe asterospora

Inocybe asterospora EVL Království, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, 6.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe asterospora

Inocybe asterospora (spory a hymeniální cystidy, 10% KOH, 1000x), 7.9.2017, (c) Lucie Zíbarová