Melanoleuca grammopodia (Tmavobělka rýhonohá)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od pozdního léta do podzimu ve světlých listnatých lesích, sadech, parcích, loukách atp. často tvoří větší skupiny plodnic uspořádané do 'čarodějných kruhů'.

Melanoleuca grammopodia

Melanoleuca grammopodia Poplze, neobhospodařovaný sad, sub Prunus cerasus, 1.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Melanoleuca grammopodia

Melanoleuca grammopodia Poplze, neobhospodařovaný sad, sub Prunus cerasus, 1.10.2012, (c) Lucie Zíbarová