Gymnopus brassicolens (Penízovka smrdutá)

Syn.: Micromphale brassicolens

Roztroušeně se vyskytující penízovka rostoucí od pozdního léta do podzimu ze zbytků dřeva a v opadu. Význačná nepříjemným pachem po hnijícím zelí a dvoubarevným třeněm. Viz penízovka odporná (Gymnopus foetidus) a p. nestoudná (Gymnopus impudicus) s obdobným pachem.

 

Gymnopus brassicolens

Gymnopus brassicolens PR Pod Rudným vrchem, kultrmí smíšený les, větev listnáče, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus brassicolens

Gymnopus brassicolens NPR Velký a Malý Štít, suťový les, zbytky dřeva Tilia, 1.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus brassicolens

Gymnopus brassicolens EVL Údolí Podbradeckého potoka, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Cerasus, 18.8.2011, (c) Lucie Zíbarová