Pluteus semibulbosus (Štítovka hlízečkatá)

Syn.: Pluteus depauperatus, Pluteus boudieri, Pluteus gracilis, Pluteus hiatulus

Poměrně hojný menší druh štítovky, zejména na dřevě buku, ale i jiných listnáčů. Proměnlivý druh. Někdy se neodlišuje od štítovky sametové (Pluteus plautus). Význačná bělavým, krémovým či šedohnědým, prosvítavě rýhovaným kloboukem, vysokými a hustými lupeny a třeněm bez hnědých vloček.

Pluteus semibulbosus

Pluteus semibulbosus PR Hrby, Eu-Fagion, kmen Tilia, 17.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus semibulbosus

Pluteus semibulbosus Nečichy, akátina, zetlelý pařez listnáče, 6.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus semibulbosus

Pluteus semibulbosus Podkrušnohorská výsypka, pařez Quercus, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová