Lactifluus volemus s. l. (Ryzec syrovinka)

Syn.: Lactarius volemus

Roztroušeně se vyskytující ryzec rostoucí od léta do počátku podzimu obvykle pod jehličnany (borovice) méně často listnáči (buk, dub), převážně na chudých, kyselých půdách. Roste i za relativně suchého počasí.  Vyznačuje se hnědnutím a silným pachem po slanečcích při zasychání. Jedlý. V současnosti se na základě molekulárních analýz v Evropě (ne)rozeznávají tři obtížně rozlišitelné druhy (Lactifluus volemus s. str., L. subvolemus a L. oedematopus).

 

Lactarius volemus

Lactifluus volemus Chlum u Dobrušky, výsadba lípy, sub Tilia, 1.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius volemus

Lactifluus volemus Soumarský most, kulturní smrčina, sub Picea, Betula, 13.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius volemus

Lactifluus volemus Litvínov, Šumenské údolí, acidofilní bučina, sub Fagus, 11.8.2005, (c) Lucie Zíbarová