Pseudolachnea hispidula

Drobný druh, jehož drobná konidiomata na první pohled připomínají plodničky (apothecia) některých vřeckovýtrusých hub. Roste patrně poměrně hojně v chladnější části roku na zbytcích dvouděložných rostlin. Plodnikčy po navlhčení oživují. Podobné druhy se odlišují mikroskopickými znaky (zejm. velikost a počtem sept konidií).

Pseudolachnea hispidula

Pseudolachnea hispidula PP Radobýl, skalní step, stonek Verbascum, 20.10.2015, (c) Lucie Zíbarová