Tubeufia cerea (Tubeufie vosková)

Drobná pseudothecia této vřeckovýtrusé houby můžeme nalézt na mrtvém dřevě či starých plodnicích pyrenomycetů. V druhém případě může na první pohled připomínat rážovku houbomilnou (Nectria episphaeria). Význačná přehrádkovanými sporami, bitunikátními vřecky a svazky krátkých, tmavě pigmentovaných chloupků.

Tubeufia cerea

Tubeufia cerea NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, stará stromata Hypoxylon fuscum, 4.3.2014, (c) Lucie Zíbarová