Rosellinia thelena (Prsnatka velká)

Roztroušeně se vyskytující tvrdohouba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (vz. listnáčů) v počátečních stádiích rozkladu, často na tenkých větvičkách a jehličí. Druh nápadný tenkostěnnými perithecii, výraznou apikální papilou a mikroskopickými znaky. Jeden z mála větších pyrenomycetů na dřevě jehličnanů. V rámci rodu na podobném substrátu roste i velmi podobná  Rosellinia mycophila rozpoznatelná jen mikroskopicky (kratší spory a klíční štěrbina, jen jeden a krátký přívěsek na sporách).

 

Rosellinia thelena

Rosellinia thelena Horní Bradlo, kulturní smrčina, hromada smrkových větví na lesní cestě, větev Picea, 3.4.2019, (c) Lucie Zíbarová