Kirschsteiniothelia aethiops

Syn.: Microthelia incrustans

Velmi drobný pyrenomycet rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů. Perithecia jednotlivě, s vytuoplým ostiolem, v bazální části s choupky, doprovázené černou anamorfou (Dendryphiopsis atra) s černohnědými příčně septovanými sporami. Kirschsteiniothelia thujina roste na jehličnanech, má větší spory a zbarvuje dřevo do zelena.

 

Kirschsteiniothelia aethiops

Kirschsteiniothelia aethiops PP Deštenské pastviny, dubohabřina, větev Corylus, 31.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Kirschsteiniothelia aethiops

Kirschsteiniothelia aethiops PP Deštenské pastviny, dubohabřina, větev Corylus, 31.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Kirschsteiniothelia aethiops

Kirschsteiniothelia aethiops (spory ve vřecku (vlevo nahoře), konidiofory a konidie, Melzerovo reagens, 1000x), 31.3.2019, (c) Lucie Zíbarová