Hypoxylon fragiforme (Dřevomor červený)

Hojný druh dřevomoru rostoucí na čerstvě odumřelém dřevě (typicky ještě v kůře) buku, vzácně i jiných listnáčů. V roztoku KOH se ze stromat louhují oranžově rezavé pigmenty. Velmi podobný je dřevomor Howeův (Hypoxylon howeanum) rostoucí typicky na jiných dřevinách (dub, habr, líska, apod., vzácně však mohou růst i pospolu), často s vláknitou nepohlavní fází na bázi stromat a odlišnými mikroznaky (velikost výtrusů). Na buku roste též hojně dřevomor ranový (Hypoxylon cohaerens).

 

Hypoxylon fragiforme

Hypoxylon fragiforme Břínkov, květnatá bučina, větev Fagus, 14.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fragiforme

Hypoxylon fragiforme Nový hrad, květnatá bučina, větev Fagus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fragiforme

Hypoxylon fragiforme Břínkov, květnatá bučina, větev Fagus, 14.7.2014, (c) Lucie Zíbarová