Biscogniauxia simplicior (Káčovka ploská)

Vzácnější druh vřeckovýtrusé houby rostoucí na mrtvém dřevě řešetláku počistivého (Rhamnus catharcticus). Spory 13-17 x 5.5-6.5 μm, s klíční štěrbinou po jedné straně. Velmi podobná je káčovka jeřábová (Biscogniauxia repanda) rostoucí převážně na jeřábu ptačím (Sorbus aucuparia), někdy i na společných lokalitách, liší se menšími sporami s klíční štěrbinou po obou stranách. Kromě substrátu je rozlišení možné podle mikroskopických znaků (klíční stěrbina na obou stranách spory u B. repanda). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh), zároveň je chráněna vyhláškou MŽP 395/92 Sb. (kriticky ohrožený druh) a zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior Konětopy, výsadba borovice černé, kmínek Rhamnus, 12.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior Konětopy, výsadba borovice černé, větev Rhamnus, 12.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior Konětopy, výsadba borovice černé, kmínek Rhamnus, 12.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior PR Čertova skála, suťový les, kmínek Rhamnus, 15.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior PR Čertova skála, suťový les, kmínek Rhamnus, 15.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior Hřivice, teplomilná doubrava, stojící suchý kmínek Rhamnus, 24.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior Hřivice, teplomilná doubrava, stojící suchý kmínek Rhamnus, 24.5.2015, (c) Lucie Zíbarová