Nemania atropurpurea (Dřevomor černý)

Vzácnější druh pyrenomycetu rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě listnáčů, zejm. buku. Od běžného dřevomoru plazivého (Nemania serpens) se pozná rozsáhlými plochými stromaty a mikroskopickými znaky (amyloidní apikální aparát, tmavé drobnější spory s krátkou klíční štěrbinou na méně konvexní straně). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Dřevomor uhlový (Nemania carbonacea) je dosti podobný, ale má spory s delší klíční střerbinou.

 

Nemania atropurpurea

Nemania atropurpurea Osek, acidofilní bučina, kmen Fagus, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania atropurpurea

Nemania atropurpurea Černý vrch u Klášterce na Ohří, květnatá bučina, kmen Fagus, 15.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania atropurpurea

Nemania atropurpurea PP Sítovka, dubohabřina, větev Alnus?, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová