Nemania atropurpurea (Dřevomor černý)

Vzácnější druh pyrenomycetu rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě listnáčů, zejm. buku. Od běžného dřevomoru plazivého (Nemania serpens) se pozná rozsáhlými plochými stromaty a mikroskopickými znaky (amyloidní apikální aparát, tmavé drobnější spory s krátkou klíční štěrbinou na méně konvexní straně). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Dřevomor uhlový (Nemania carbonacea) je dosti podobný, ale má spory s delší klíční střerbinou.

 

Nemania atropurpurea

Nemania atropurpurea Osek, acidofilní bučina, kmen Fagus, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania atropurpurea

Nemania atropurpurea PR Ronov, dubohabřina, kmínek listnáče (Acer? Carpinus?), 5.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania atropurpurea

Nemania atropurpurea Černý vrch u Klášterce na Ohří, květnatá bučina, kmen Fagus, 15.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania atropurpurea

Nemania atropurpurea PP Sítovka, dubohabřina, větev Alnus?, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová