Nectria coccinea (Rážovka šarlatová)

Syn.: Neonectria coccniea

Běžný saproparazit tvořící plodnice typu perithecií na čerstvě odumřelém dřevě buku. Rážovka granátová (Nectria punicea) se může vyskytovat na stejném substrátu, v tomto případě není rozlišení obou druhů na základě makro- i mikroskopických znaků možné, pouze za pomoci kultivačních nebo genetických metod.

Nectria coccinea

Nectria coccinea PR Polom, květnatá bučina, větev Fagus, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria coccinea

Nectria coccinea PR Polom, květnatá bučina, větev Fagus, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria coccinea

Nectria coccinea (anamorfní stadium) PR Polom, květnatá bučina, větev Fagus, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria coccinea

Nectria coccinea PR Polom, květnatá bučina, větev Fagus, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová