Xylaria hypoxylon (Dřevnatka parohatá)

Velmi hojná vřeckovýtrusá houba, jejíž stromata rostou na odumřelém dřevě nejrůznějších listnáčů. Stromata tvarově různorodá, často rozvětvěná a zploštělá, v mládí se špičkami poprášenými konidiemi nepohlavní fáze.

 

Xylaria hypoxylon

Xylaria hypoxylon PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmínek listnáče (Salix?), 16.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria hypoxylon

Xylaria hypoxylon (spory ve vřeckách, Melzerovo reagens, 1000x), 16.11.2018, (c) Lucie Zíbarová