Bertia moriformis (Morušovka bradavčitá)

Velmi hojná vřeckovýtrusá houba, jejíž drobné plodničky typu perithecií, často nahloučené do rozsáhlejších stromat nalezneme po celý rok na dřevě listnáčů, nejčasteji buku, vzácněji i na jehličnanech. Plodnice připomínjí plody moruší. Vyskytuje se forma s 8 i 4 výtrusy ve vřecku. Parazitovaná houbou Neobarya parasitica.

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis PR Milešický prales, jedlobučina, větev Picea, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis PR Studený vrch, suťový les, větev Picea, 3.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis PR Blatenský svah, suťový les, větev Fagus, 24.6.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis Litvínov, Šumná, acidofilní bučina, větev Fagus, 29.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis Hřivice, vápnomilná bučina, větev Fagus, 8.3.2015, (c) Lucie Zíbarová