Bertia moriformis (Morušovka bradavčitá)

Velmi hojná vřeckovýtrusá houba, jejíž drobná, avšak početná stromata nalezneme po celý rok na dřevě listnáčů, nejčasteji buku, vzácněji i na jehličnanech. Plodnice připomínjí plody moruší. Vyskytuje se forma s 8 i 4 výtrusy ve vřecku.

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis PR Milešický prales, jedlobučina, větev Picea, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, větev Fagus, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

"Bertia

Bertia moriformis NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, větev Fagus, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis PR Blatenský svah, suťový les, větev Fagus, 24.6.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis Litvínov, Šumná, acidofilní bučina, větev Fagus, 29.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Bertia moriformis

Bertia moriformis Hřivice, vápnomilná bučina, větev Fagus, 8.3.2015, (c) Lucie Zíbarová