Exidia pithya (Černorosol smrkový)

Roztroušeně až hojně se vyskytující druh černorosolu rostoucí na mrtvém dřevě smrku, obvykle ještě v kůře, vzácněji i jiných jehličnanů. Na jehičnanech roste i čerorosol borový (Exidia saccharina), ten však roste zpravidla na borovici a navíc nikdy není černý, nanejvýše hnědý.

Exidia pithya

Exidia pithya Dluhoště, mladá kulturní smrčina, padlý kmínek Picea, 4.9.2007, (c) Lucie Zíbarová